Burs Kesin Başvuru Belgeleri


1. Nüfus Müdürlüğünden Alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2. İkametgah Belgesi

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5. Öğretim Kurumundan Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi

6. Öğrenci Adına Açılmış Ziraat Bankası Hesap IBAN Numarası Gösteren Belge

7. Ailenin Mali Durumunu Gösteren Onaylı Belgeler 

7.1. Maaş Bordrosu (Serbest Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Beyannamesinin Fotokopisi) 

7.2. Emekliler İçin Aylık Maaşı Gösterir Belge (Geliri Olmayan Anne ve Baba İçin Sosyal Güvenlik Kurumundan Anne ve Baba Adına Kayıt Olmadığına Dair Belge (İlgili Kurum Veya E-Devlet İnternet Sitesinden Alınabilir)

7.3. Anne - Baba Adına Kayıtlı Mal Varlığını Gösterir Döküm Belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama Adresinden) 

7.4. Öğrenci Adına Alınmış SGK Hizmet Dökümü 

8. Yeni Kayıtlar İçin LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin Örneği 

9. Ara Sınıflarda Öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not döküm belgesi (Transkript) 

10. https://www.turkiye.gov.tr İnternet Adresinden Alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" Dökümü 

11. Öğrencinin Rapora Bağlı Engellilik Durumu Varsa Belgesi 

12. Şehit / Gazi Çocuğu Olduğunu Gösterir Belge (Şehit / Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler İçin)